Skip to main content Skip to search

Цени за ЕТ и юридически лица

Месечно възнаграждение

Брой документи на месец Фирми, занимаващи се само с услуги Фирми занимаващи се с търговия или с търговия и услуги Фирми, занимаващи се с производство
Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
до 20 док. месечно 100 лв. 150 лв. 200 лв.
от 21 до 40 док. месечно 150 лв. 190 лв. 230 лв.
от 41 до 80 док. месечно 180 лв. 220 лв 280 лв.
от 81 до 120 док. месечно 200 лв. 250 лв. 300 лв.
над 121 док. месечно по договаряне по договаряне по договаряне
Фирми, регистрирани по ЗДДС
до 20 док. месечно 200 лв. 220 лв. 280 лв.
от 21 до 40 док. месечно 250 лв. 280 лв. 320 лв.
от 41 до 80 док. месечно 300 лв. 320 лв. 380 лв.
от 81 до 120 док. месечно 350 лв. 380 лв. 460 лв.
над 121 док. месечно по договаряне по договаряне по договаряне

Тези цени включват ТРЗ и ЛС обслужване на фирми с до 5 души персонал.  За над 5 осигурени лица се добавя такса според Тарифата за ЛС и ТРЗ услуги – вижте тук.
Ако фирмата се регистрира като ИНТРАСТАТ-оператор, към месечното възнаграждение се добавя такса по таблицата за интрастат-услуги – вижте тук.

 Регистрацията по ЗДДС е безплатна.

В таксата са включени всички услуги от пакета „Абонаментно счетоводно обслужване”.

Ако искате да получите своята индивидуална оферта за счетоводно обслужване, като се отчетат всички особености на Вашия бизнес и специфични изисквания, моля изпратете запитване от формата за обратна връзка на нашия сайт или уговорете среща – на място в нашия офис.

Забележка:

  • ”Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.
  • „Персонал“ е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване;
  • ”КОВА КОНСУЛТ” ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени;
  • Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).