Skip to main content Skip to search

Цени на счетоводни услуги

Предлаганите от нас цени са прозрачни и обосновани. Ценовата ни политика е гъвкава и позволява на клиентите, които имат малък обем дейност да оптимизират разходите си за счетоводни услуги. Месечната такса се формира най-общо според вида дейност, броя на обработените документи, броя на служителите, ползваните допълнителни и административни услуги.

Посочените тук цени са примерни на база стандартния пакет услуги, предлагани с договора за Абонаментно счетоводно обслужване. В зависимост от конкретните нужди на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално.