Skip to main content Skip to search

Екип

За нас

Екипът на Счетоводна кантора ”КОВА КОНСУЛТ” ЕООД  се състои от висококвалифицирани и мотивирани специалисти, готови във всеки момент да бъдат от полза за своите клиенти. Ние имаме цялото необходимо кадрово, ресурсно, материално и информационно обезпечение, за да предоставим на нашите клиенти първокачествена комплексна услуга в областта на счетоводството, данъците, осигуряването.

Управителят на фирмата е трупал опит като счетоводител и консултант в големи и авторитетни счетоводни кантори. Управителят и всички служители имат магистърска или бакалавърска степен по счетоводство, финанси, икономика или управление и организация на труда.

Ние сме ориентирани изцяло към клиента и неговото удобство. Нашият екип ще ви осигури перфектно и прецизно обслужване в унисон с българското законодателство и ще ви улесни в ръководенето на вашия бизнес.

Чрез нас Вие ще оптимизирате своите разходи – за поддържане на отдел „Счетоводство” и отдел „ЛС и ТРЗ“, за наемане на допълнителен специализиран персонал и за закупуването на скъпоструващ счетоводен софтуер.

Ние обслужваме нашите клиенти в собствен модерен офис и съвременна материално-техническа база.

Нашата цел е насочена винаги към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които допринасят за успеха на вашия бизнес, при спазване на условия за пълна конфиденциалност.

Ако искате да научите повече за нас и нашите услуги, свържете се с нас още сега.