Skip to main content Skip to search

Други услуги

  • Консултации по счетоводни, данъчни и трудови и осигурителни въпроси – 50 лв./час;
    (Kонсултациите са безплатни за клиенти, които имат сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване.)
  • Изготвяне и подаване на нулеви Справки-декларации по ЗДДС – 50 лв./декларация;
  • Съставяне на годишни данъчни декларации на физически лица – по 25 лв. за всяко приложение;
  • Пререгистрация на фирма в Агенция по вписвания – 200 лв;
  • Регистрация на ЕООД, ООД – 150 лв. (без държавните такси; безплатно при сключване на договор за счетоводно обслужване);
  • Регистрация на ЕТ – 150 лв. (без държавните такси; безплатно при сключване на договор за счетоводно обслужване);
  • Възстановяване на ДДС от ЕС – 200 лв. + 2% от възстановената сума.