Skip to main content Skip to search

ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ БЕЗ АБОНАМЕНТ

Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишен отчет

Вид клиент Цена на годишно приключване Подаване на декларации и други услуги
Фирми с до 50 документа годишно 200 лв. 50 лв.
Фирми с от 50 до 100 документа годишно 350 лв. 50 лв.
Фирми с над 100 документа годишно по договаряне 50 лв.

Съставяне на данъчни декларации на физически лица

Физически лица 25 лв. на приложение
Еднолични търговци За доходи само като ЕТ – включено в цената на годишното приключване;За други доходи – по 25 лв. на приложение.
Самоосигуряващи се лица Изготвяне на годишна декларация обр. 6 – 50 лв.

Годишно приключване на фирми без дейност през годината

Подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, и Декларация за неактивност за представяне пред Търговски регистър – 100 лв.

Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации

Консултации на място в нашия офис – 50 лв./час;
Консултации във вашия офис – 75 лв./час;
Изготвяне на писмено становище – в зависимост от сложността на казуса и срока за изпълнение, по договаряне;