Skip to main content Skip to search

ОБРАБОТКА НА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ, ПЪЛНО ОБСЛУЖВАНЕ ЛС И ТРЗ (PAYROLL)

Тази услуга се ползва в пакет с „Пълно абонаментно обслужване“ или самостоятелно. При клиенти с абонамент няма такса ангажимент и такса до 5 души персонал, това влиза в цената за абонаментното счетоводно обслужване. При повече персонал – към цената за счетоводно обслужване се добавя такса – по таблицата за ЛС/ТРЗ обслужване.

Ако искате да научите повече за услугата „Обработка на работни заплати“, посетете нашата секция „Услуги“

Брой персонал Месечно възнаграждение
Такса ангажимент* 30 лв.
До 10 души персонал по 15 лв. на човек
Над 10 души персонал 150 лв. + 10 лв. за всеки следващ
Над 50 души персонал по договаряне

*Безплатно за клиенти с абонамент.

Заб. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).