Skip to main content Skip to search

Админастративни услуги

Предлаганите от нас административни услуги включват:

  • Подаване на документи към различни институции;
  • Изготвяне и подаване на документи за заеми пред БНБ;
  • Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
  • Регистрации и пререгистрации на фирми;

В условията на непрекъснати нормативни промени, забързан стопански живот с изтичащи срокове, се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и намалим до минимум ангажиментите им и административните им нужди.Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес-партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми – в удобна форма.